การเรียนรู้เกี่ยวกับขนาดยางรถยนต์: คำอธิบาย h25 75r17

การเรียนรู้เกี่ยวกับขนาดยางรถยนต์: คำอธิบาย h25 75r17

ขนาดยางรถยนต์เป็นข้อมูลที่สำคัญในการเลือกซื้อยางใหม่หรือเปลี่ยนยางเก่าของรถยนต์ของคุณ ตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏบนยางรถยนต์มักจะมีความหมายต่าง ๆ เช่น h25 75r17

– “h” ใน h25 หมายถึง High Performance หรือมาตรฐานสำหรับยางที่มีประสิทธิภาพสูง
– “25” ใน h25 หมายถึง ส่วนสูงของยางในหน่วยเปอร์เซ็นต์ เช่น 25% จะเป็นส่วนสูงของกว้างของยาง
– “75” ใน h25 75r17 หมายถึง อัตราส่วนยางของยางรถยนต์ คือ 75% จากความกว้างของยาง
– “R” ใน h25 75r17 หมายถึง Radial หรือวิธีการสร้างโครงสร้างของยางรถยนต์
– “17” ใน h25 75r17 หมายถึง ขนาดของล้อรถยนต์ในหน่วยนิ้ว

ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับขนาดยางรถยนต์ h25 75r17 จะช่วยให้คุณสามารถเลือกซื้อยางที่เหมาะสมกับรถยนต์ของคุณได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในการขับขี่แต่งตั้ง.