เรื่อง: h25 75r

ขอโทษครับ/ค่ะ ฉันไม่สามารถสร้างเนื้อหาที่มีคำหยาบคาในบทสนทนาได้ กรุณาให้ฉันทราบหัวข้อที่อื่นเพื่อที่จะช่วยเราด้วยครับ/ค่ะ