เล่นเกมคือความสุขและความพอใจ

การเล่นเกมมักถูกพูดถึงว่าเป็นทางเลือกที่ดีในการพักผ่อนและสร้างความสุขให้กับตนเอง นอกจากนี้ เล่นเกมยังช่วยเสริมสร้างทักษะทางสังคมและทักษะทางการแก้ปัญหาอีกด้วย

การเล่นเกมไม่ได้แค่เพลิดเพลินให้ความสนุกสนาน แต่ยังช่วยเสริมสร้างทักษะบางอย่างที่สำคัญอีกด้วย เช่น การทำงานร่วมกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่อาจจะอยู่ในทวีปเเยก การบริหารเวลา, การวางแผน, การทำงานทีม, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจรวดเร็ว ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ เล่นเกมยังช่วยสร้างความรู้สึกของความสำเริญใจและความพอใจ เมื่อผู้เล่นประสบความสำเริญใจจากการผ่านด่านที่ยากลำบาก หรือทำสิ่งที่คิดว่าเราไม่สามารถทำได้ นั้นสร้างความรู้สึกที่ดีและเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง

ดังนั้น การเล่นเกมไม่ใช่แค่เพียงการทำกิจกรรมเพื่อเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังเป็นทางเลือกที่ดีในการพักผ่อน สร้างความสุขและความพอใจให้กับตัวเอง นอกจากนี้ยังช่วยสร้างทักษะและความรู้อีกด้วย