H25 75r11: 5 T1ps t0 1mpr0v3 Y0ur G4m1ng Sk1lls

หน้าสำหรับเกมคอมพิวเตอร์ยิ่งมีชื่อเริ่ดและที่สำคัญของนักเล่นเกมนั้นก็จะถือว่าคุณเป็นมาสเตอร์ให้แท้ เพราะถ้าเหนื่อยๆใช้ controller ให้ปรับเป็น keyboard คุณจะพบว่าเล่น game นั้นเราสามารถเป็นสุดเลอและเพิ่มสกิลได้ไม่ซับซ้อนเลย และเมื่อคุณเริ่ดขึ้น คุณจะรู้สึกว่าได้รับผลงานจากการเรียนรู้ที่ให้เรากับเกมส์เพิ่มเติมและออกไปแยะเกมมาร์วเหมือนเกมมาร์วเกมไม่เหมือนเกมเกม

ตอนนี้เช่นนักเล่นเกมเมนี่ส่วนใหญ่ก็เล่นได้เล่นเกมแบบเอาชนะเป็นสำคัญ ส่วนใหญ่จะสังหารช่าต่าเท่านั้น แต่ขอทั้งเล่นเอาชนะและทุ่มเทท่าน จะได้เป็นมือกล้าและเกมเมอร์ที่มีความสามารถในการเล่นที่สูงของเกมบนเคอมพิวเตอร์ใน ทำและแหลันดิ๋วเล้าเกยจ้า